Čističky odpadních vod

Nedílnou součástí dodávky portálové mycí linky, tunelové mycí linky atd. je i úprava znečištěné vody.
Naše čistírna odpadních vod splňuje veškeré přísné normy kladené na toto zařízení.
Jsme šetrní vůči životnímu prostředí a přitom zároveň úsporní co se týče nákladů na provoz.
Vhodný typ čistírny vybíráme na základě množství mytých vozidel za hodinu a kvalitě vody.

cistic